Trang chủ

Công ty TNHH Bột Giấy và Giấy Phoenix (Phoenix Pulp & Paper Public Company Limited), một công ty con của SCG Packaging, được thành lập năm 1975 với số vốn đăng ký 1,2 tỷ THB. Công ty hoạt động kinh doanh sợi từ việc trồng cây thương mại, sản xuất bột giấy cho đến đổi mới sản phẩm bột giấy và giấy với ba ngành nghề kinh doanh chính gồm: Kinh doanh Gỗ, Kinh doanh Sợi và Kinh doanh Giấy.

Công ty TNHH Bột Giấy và Giấy Phoenix (Phoenix Pulp and Paper PCL) hiện sở hữu một nhà máy bột giấy và giấy nằm trong vùng có diện tích rộng 80 mẫu Anh tại Khon Kaen, bên cạnh các nhà máy giấy tại Ratchaburi và Karnchanaburi do Công ty TNHH Siam Cellulose (Siam Cellulose Co., Ltd) quản lý, nhà máy bột giấy và giấy tại Ratchaburi do Công ty TNHH Giấy Thái Lan (Thai Paper Co., Ltd) quản lý và một nhà máy giấy tại Samut-Prakan do Công ty TNHH Giấy Thái Lan (Thai Union Paper Public Company Limited) quản lý. Tổng công suất sản xuất của tất cả các loại bột giấy là 502.000 tấn, với công suất sản xuất giấy là 572.000 tấn mỗi năm. Tất cả các nhà máy giấy và bột giấy sử dụng gỗ có chất lượng cao do Siam Forestry Co., Ltd cung cấp.

Với cam kết không ngừng phát triển và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống quản lý của chúng tôi, quy trình sản xuất ở mỗi nhà máy dưới sự quản lý của Công ty TNHH Bột Giấy và Giấy Phoenix (Phoenix Pulp and Paper PCL) đều được kiểm soát theo Hệ thống Điều khiển Phân tán (DCS) và được chứng nhận theo ISO 9001. ISO 14001, TIS/OHSAS 18001, Giải thưởng Chất lượng của Thái Lan (TQA), Giải thưởng Ứng dụng Deming, Giải thưởng TPM Xuất sắc và Giải thưởng TPM Đặc biệt.

Sản xuất một số loại giấy in và giấy viết kể cả giấy để in và giấy photocopy. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành mở rộng sản xuất kinh doanh hướng đến các sản phẩm giá trị gia tăng cao như giấy thân thiện với môi trường sử dụng EcoFiber (Sợi Sinh thái) làm thành phần chính để thay thế bột giấy nguyên chất, Giấy Dùng trong Thực phẩm, Bao bì An toàn Thực phẩm, Giấy Glatsin và Giấy Lụa (MG) được sử dụng để sản xuất bao bì hợp vệ sinh cho ngành thực phẩm và y học.