กระดาษ Idea Work ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1054-2552 และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9706 เพื่อแสดงว่ากระดาษสามารถเก็บไว้ได้นาน

กระดาษ Idea Work ผลิตภายใต้กระบวนการผลิต Green Process ของ SCG Packaging และใช้เยื่อที่ได้จากไม้ปลูก 100% ทำให้มั่นใจได้ว่า กระดาษ Idea Work ใช้ทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำลายธรรมชาติอีกด้วย

กระดาษ Idea Work เป็นนวัตกรรมกระดาษคุณภาพระดับ Super premium ที่ยกระดับงานพิมพ์ด้วย N2 Technology ที่ช่วยให้ได้ภาพพิมพ์ที่คมชัด สวยสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ กระดาษ Idea work ยังมีคุณสมบัติที่ ขาวกว่า ผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ แกร่งคงรูป ใช้ได้สองหน้าและผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้ต่อเนื่อง 10,000 แผ่น โดยไม่ติดเครื่อง

กระดาษ “Idea Green” มีส่วนผสมของเยื่อ EcoFiber ถึง 40% ซึ่งเยื่อ EcoFiber นี้เป็นเยื่อพิเศษที่ไม่ได้ใช้ต้นไม้ใหม่เลยแม้แต่ต้นเดียว ส่วนที่เหลืออีก 60% เป็นเยื่อที่ได้จากไม้ปลูก จึงทำให้กระดาษ “Idea Green” สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ใหม่ลงได้ถึง 40% นอกจากนี้กระดาษ Idea Green ยังถูกผลิตโดยกระบวนการผลิต Green Process ของ SCG Packaging ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดการของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่เยื่อไม้ที่นำมาผลิตกระดาษต้องเป็นไม้จากการปลูกทั้งหมด มีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ๆ รวมทั้งของเสีย ผลผลิตส่วนเกินก็ถูกนำมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด

กระดาษ “ Idea Green” ได้รับการรับรองจากสถาบันสองแห่ง คือ ฉลากเขียว โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งสามารถตรวจสอบการรับรองได้จาก www.pcd.go.th นอกจากนี้กระดาษ “Idea Green” ยังผลิตภายใต้มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 สำหรับด้านมาตรฐานการผลิตนั้น กระดาษ Idea Green ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1054-2552

กระดาษ Idea Max ผลิตด้วย Ultra Performance Formula นวัตกรรมจาก SCG Packaging ที่ช่วยเพิ่มความทึบแสงของกระดาษให้มากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการมองทะลุหลัง จึงทำให้สามารถใช้งานกระดาษได้ทั้ง 2 หน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้เนื้อกระดาษ Idea Max ยังขาว หนา และเรียบเนียน โดยมีความขาวระดับเดียวกับกระดาษ Idea work

กระดาษ Idea Max ใช้ได้กับงานถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ทุกชนิด เหมาะสำหรับงานพิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า

ความทึบแสง (opacity) หมายถึง ความสามารถในการบังภาพ หรืออักษรที่อยู่ด้านหลังไม่ให้ปรากฎ สามารถวัดได้โดยเปรียบเทียบค่าการสะท้อนแสงสีเขียวที่ความยาวคลื่น 557 นาโนเมตร ระหว่างกระดาษแผ่นเดียวกับที่รองรับด้วยพื้นดำสนิทกับกระดาษที่วางซ้อนกันจนแสงไม่สามารถทะลุผ่าน หรือทดสอบง่ายๆ ด้วยการพิมพ์กระดาษทั้งสองหน้า ถ้าเราสามารถมองเห็นข้อความที่อยู่ด้านหลังขึ้นมารบกวน เมื่อดูจากด้านหน้า แสดงว่ามีความทึบแสงน้อย

กระดาษ Idea Max ผลิตภายใต้ Green Process ของ SCG Packaging และใช้เยื่อที่ได้จากไม้ปลูก 100% ทำให้มั่นใจได้ว่า กระดาษ Idea Max ใช้ทรัพยากรเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำลายธรรมชาติ นอกจากนี้การใช้กระดาษ 70 แกรมได้ทั้งสองหน้า จะช่วยลดปริมาณการบริโภคกระดาษ ส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะลง

• Idea Max เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กระดาษ 70 แกรมที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมและสามารถใช้งานได้ทั้งสองด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดปัญหาการมองทะลุหลังของงานพิมพ์สองหน้า
• Idea Green คือกระดาษ 80 แกรมเหมาะสำหรับผู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและต้องการกระดาษคุณภาพพรีเมี่ยม
• Idea Work คือกระดาษ 80 แกรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระดาษคุณภาพ
ซูเปอร์พรีเมี่ยมที่ช่วยให้งานพิมพ์ สวย คมชัดจนสัมผัสได้

กระดาษ Idea มีจำหน่ายที่ B2S BE trend Big C Carrefour Makro Office Depot Office Mate Tesco Lotus และร้านเครื่องเขียนชั้นนำทั่วประเทศ

บริษัท แอลคอท แอนด์โก จำกัด
749/6 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2294-9791        โทรสาร 0-2294-5541  

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลล์ จำกัด
8/8 ซอยรามอินทรา 93 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2510-1966        โทรสาร 0-2918-5013

บริษัท แอล พี นครธน จำกัด
168 ซอยสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2886-5000-7 โทรสาร 0-2435-5732

บริษัท สุรศิริ จำกัด
405-409 ถนนเทศบาลสาย 2 (อิสรภาพ) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2472-1959        โทรสาร 0-2890-0499

บริษัท ร็อคซี่ เปเปอร์ จำกัด
9 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2683-4180-8 โทรสาร 0-2295-2259   

บริษัท สมบูรณ์ เอส.บี. จำกัด
36/6 หมู่ที่ 4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2451-3255-9 โทรสาร 0-2451-3253-4

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2784-5888        โทรสาร 0-2784-5880   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชรัตน์กรุ๊ป
89/42-43 หมู่ที่ 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2865-4041-3 โทรสาร 0-2865-4044      

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ติดต่อได้ที่

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
คณะบุคคลสมิทธ์เปเปอร์
โทรศัพท์ 053-274884

พระนครศรีอยุธยา
บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 02-909-0055-9

นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท
บริษัท ทีพีไอ เปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์  086-4600327

ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม กาญจนบุรี
บริษัท เปเปอร์ สยาม ซิตี้ จำกัด
โทรศัพท์ 032-367199

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้ำฟ้าโอเอ แอนด์สเตชั่นเนอรี่
โทรศัพท์ 045-246006

ร้านวิทยาคาร
โทรศัพท์ 045-243697

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต
โทรศัพท์  045-241903

ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
บริษัท รีมส์ แอนด์โรลล์ (ขอนแก่น) จำกัด
โทรศัพท์ 089-5701980

นครราชสีมา ชัยภูมิ
บริษัท รีมส์ แอนด์โรลล์ (โคราช) จำกัด
โทรศัพท์ 089-5701980

อุดรธานี  เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก็อปปี้เทค อุดร
โทรศัพท์ 042-343317
    
บริษัท ยูไนเต็ด ฮาร์ดแวร์ จำกัด 
โทรศัพท์ 038-623126

บริษัท อิทธิบาทเปเปอร์ จำกัด
โทรศัพท์ 038-444617-9

สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
บริษัท แอลคอท หาดใหญ่ จำกัด
โทรศัพท์ 074-223264
   
สำหรับร้านค้าในจังหวัดอื่นๆ หากสนใจสั่งซื้อกระดาษ “Idea” สามารถสอบถามรายชื่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของท่านได้ทาง Call Center 02-586-1000 หรือ [email protected]