SCG Packaging

Miền Bắc (North)

SCG Packaging PLC Rep. office in Hanoi
Địa chỉ: 196 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3974 4354
Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, thứ Hai – thứ Sáu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG
Địa chỉ: 460 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội
Email: thanhthangtt@gmail.com
Điện thoại: 0943 044 944

Miền Nam (South)

SCG Packaging PLC Rep. office in HCMC
Địa chỉ: Cao ốc An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: 08 3526 9024
Email: tuyetnhi@scg.co.th
Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, thứ Hai – thứ Sáu
CTY TNHH CHU LAI KỲ HÀ
Địa chỉ: 506/10 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10
Điện thoại: 028 3950 0175

SCG Packaging

Miền Bắc (North)

SCG Packaging PLC Rep. office in Hanoi
Địa chỉ: 196 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.3974 4354
Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, thứ Hai – thứ Sáu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG
Địa chỉ: 460 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội
Email: thanhthangtt@gmail.com
Điện thoại: 0943 044 944

Miền Nam (South)

SCG Packaging PLC Rep. office in HCMC
Địa chỉ: Cao ốc An Phú, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: 08 3526 9024
Email: tuyetnhi@scg.co.th
Giờ làm việc: 8:00 – 17:00, thứ Hai – thứ Sáu
CTY TNHH CHU LAI KỲ HÀ
Địa chỉ: 506/10 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10
Điện thoại: 028 3950 0175