รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม” ครั้งที่ 5

ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคลุ้นทอง ครั้งที่ 5 กับกิจกรรม “ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม” ประจําเดือนกันยายน