รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม “ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม” ครั้งที่ 1

ได้เวลาประกาศรายชื่อผู้โชคลุ้นทอง ครั้งที่ 1 กับกิจกรรม “ไอเดียดี๊ดี มีโชคทุกรีม” ประจําเดือนพฤษภาคม